Kulturotwórcza funkcja gier
Technologie gier w perspektywie kulturowej
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Technologie gier w perspektywie kulturowej

Poznań, 18–19 listopada 2017 roku

 
  
Po raz trzynasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Pracowni Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 

W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- Oblicza i kierunki badań nad grami w Polsce i na świecie

- Gry w edukacji, gamifikacja edukacji i innych sfer życia

- Ludologia jako nauka, przedmiot, cele i metody badań gier

- Język i komunikacja w grach, język gier

- E-sporty, e-sportowcy i ich miejsce wśród innych dyscyplin sportowych

- Gry i ich twórcy – między technologią a sztuką

- Nowoczesne technologie w grach

- Zjawiska społeczne i międzykulturowe w grach, gracze i ich społeczności

- Ekonomiczny, przemysłowy i prawny aspekt gier

- Serious games w życiu społecznym, ekonomii i polityce

- Odbiór gier w społeczeństwie, mediach i kulturze popularnej

- Relacje przemysł - nauka w kontekście gier

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.