Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Strony poprzednich konferencji

Począwszy od 2008 roku domeną każdej aktualnej konferencji staje się www.gry.konferencja.org.

Adresy stron poprzednich konferencji zostają przemianowane – w ich adresach pojawia się informacja o stosownym roku kalendarzowym.

W ten sposób dotychczasowe strony konferencji PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” są dostępne pod następującymi adresami:

I. Gra jako medium, tekst i rytuał,
Poznań, 19–20 listopada 2005, www.gry2005.konferencja.org

II. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym,
Poznań, 25–26 listopada 2006, www.gry2006.konferencja.org

III. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji?
Rola gier we współczesności,
Poznań, 24–25 listopada 2007, www.gry2007.konferencja.org

IV. XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych,
Poznań, 22–23 listopada 2008, www.gry2008.konferencja.org

V. Społeczny i naukowy status ludologii,
Poznań, 17–18 października 2009, www.gry2009.konferencja.org

VI. Między przyjemnością a użytecznością,
Poznań, 13–14 listopada 2010, www.gry2010.konferencja.org

VII. Perspektywy rozwoju ludologii,
Poznań, 19–20 listopada 2011, www.gry2011.konferencja.org 

VIII. Ludolog na uniwersytecie i poza nim,
Poznań, 24–25 listopada 2012, www.gry2012.konferencja.org
 
IX. Gry stosowane i gamifikacja,
Poznań, 16–17 listopada 2013, www.gry2013.konferencja.org

X. Game-based learning / Game-biased learning,
Poznań, 15-16 listopada 2014, www.gry2014.konferencja.org

XI. Metody badań nad grami
Poznań, 21–22 listopada 2015, www.gry2015.konferencja.org

XII. Rozrywka - edukacja - przemysł
Poznań, 24–25 października 2016, www.gry2016.konferencja.org