Kulturotwórcza funkcja gier
Gry wobec czasów kryzysu
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


Dwa tomy z I międzynarodowej konferencji naukowej PTBG z cyklu„Kulturotwórcza funkcja gier” nt. „Gra jako medium, tekst i rytuał” (19-20.11.2005 r.) ukazały się w 2007 r. w ramach nowej serii publikacji naukowych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM „Język-Kultura-Komunikacja” (red. serii: prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer).

               ptbg       ptbg2

Spis treści pierwszego tomu: pobierz        Spis treści drugiego tomu: pobierz

Książki są do nabycia m.in. w sprzedaży wysyłkowej Wydawnictwa Naukowego UAM: http://www.staff.amu.edu.pl/~press.


Forum PTBG Strona Główna HC HC

W 2008 r. w ramach dwóch kolejnych numerów specjalnych czasopisma naukowego "Homo Communicativus"  ukazały się następne publikacje Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Są to książki pokonferencyjne z międzynarodowych konferencji naukowych PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, które odbyły się w latach 2006 (nt. „Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym”) i 2007 (nt. „Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności”). Oba tomy dostępne są do pobrania ze strony internetowej www.hc.amu.edu.pl w darmowej wersji online w plikach pdf.Czasopismo "Homo Ludens"

HL1 HL2 HL3 HL4
 
HL4 HL4


„Homo Ludens” – pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej – przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów w witrynie periodyku zamieszczane są wersje przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation). Artykuły dostępne są także w formie drukowanej, zwykle po opublikowaniu finalnej postaci elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Do roku 2016 ukazało się dziewięć numerów czasopisma. Periodyk można pobrać w bezpłatnej wersji cyfrowej ze stronyhttp://ptbg.org.pl/HomoLudens/.