Kulturotwórcza funkcja gier
Technologie gier w perspektywie kulturowej
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Zapraszamy do lektury skróconej bibliografii badań nad grami, gromadzącej wybrane publikacje – przede wszystkim polskie. Mamy nadzieję, że zestawienie będzie pomocne szczególnie dla młodszych adeptek i adeptów game studies.

Z upływem czasu spis będzie stopniowo uzupełniany.